Vad är skillnaden mellan ekologiskt och biodynamiskt vin? - Vinston

Vad är skillnaden mellan ekologiskt och biodynamiskt vin?

Utbudet av ekologiska viner ökar i stadig takt och idag återfinns hundratalet viner gjorda av ekologiskt odlade druvor. Men, varför ska man välja ekologiskt och biodynamiskt vin?

Vad är ekologiskt och biodynamiskt vin

Varför ska man välja ekologiskt vin?

Utbudet av ekologiska viner ökar i stadig takt och idag återfinns hundratalet viner gjorda av ekologiskt odlade druvor. Men, varför ska man välja ekologiskt vin?

Utbudet av ekologiska viner ökar i stadig takt och idag återfinns hundratalet viner gjorda av ekologiskt odlade druvor. Det stigande intresset för produkter som inte besprutats med kemiska bekämpningsmedel är en av de främsta förklaringarna, men också en större medvetenhet om socialt ansvar och klimatpåverkan. Fler och fler efterfrågar ekologisk mat och dryck, vilket är ett gott tecken på att vi tänker ett steg längre – både på oss själva och på vår natur.

Varför ska man välja ekologiskt vin?

Att välja kravmärkt och ekologiskt odlat vin gör att vi får i oss mindre onaturliga ämnen och låter naturen följa sitt eget kretslopp utan stress och kemisk påverkan. Det är trots allt heller inte helt klarlagt hur de kemiska medlen som används bryts ner i slutänden.

Ekologisk certifiering

Vindruvor i handFör att ett vin ska klassas som ekologiskt måste producenten genomgå en omfattande certifiering och godkännas av en kontrollorganisation. Alla kontrollorgan i Europa är mycket noggranna och märkningen görs med säkerhet.

Idag odlar många producenter druvor på ekologiskt vis utan att påvisa det med en certifiering. Skälen är olika, men några av dem kan vara för att det är en omständig process att bli certifierad, men också för att i nödfall kunna ta till grövre tag om man har oturen att drabbas av envis ohyra eller ett dåligt år.

Det är värt att notera att ett ekologiskt vin är ett vin som görs på ekologiskt odlade druvor. Det finns också vinerier som certifierar vinifikationsprocessen. Då handlar det i första hand om att certifiera tillverkningsmetoderna för ett lägre koldioxidutsläpp.

Vad innebär det att odla vin ekologiskt?

När man odlar ekologiskt byter man konstgödsel med naturgödsel och låter ogräset växa istället för att ta bort det med hjälp av olika gifter. Gräset plöjer man sedan ner för att använda som gödning. Istället för konventionella bekämpningsmedel använder man biologiska alternativ så som naturliga fiender till skadeinsekterna. Några exempel kan vara i form av andra djur som äter upp skadedjuren eller växter som lockar bort dem från vinrankorna.

Kork
En mycket begränsad användning av kopparsulfat och svaveldioxid är tillåten för bekämpning av vissa sjukdomar. Denna är dock så liten att det endast hamnar utanpå växten och sköljs bort vid regn.

Smak och hållbarhet

Man kan undra om det är smakskillnad när man jämför ekologiska viner och konventionellt odlade viner, men svaret är nej. Samma gäller hållbarheten, den är den samma för båda typerna av vin.

Organiskt, biologiskt och biodynamiskt

Ibland används orden organiskt och biologiskt som synonymer till ekologiskt vin. Dessa uttryck kommer från engelskans ”organic” respektive franskans ”biologique” vilka båda betyder ekologisk. Den korrekta benämningen på svenska är dock ekologiskt vin.

Ett ytterligare uttryck är biodynamiskt. Här rör det sig om en större filosofi bakom valet att odla ekologiskt där den biodynamiska producenten utgår från Rudolf Steiners lära. Förutom filosofin att ge tillbaka till jorden vad man tar, försöker biodynamiska odlare att respektera naturens egen cykler och utgår från dessa när de väljer tidpunkt för skörd, plantering, och till och med vilka dagar som passar för att prova vinet.

Taggat med:Mat & vin

Relaterat

Vinston.se och informationen på denna webbplats tillhandahålls av VinNet AB och bolag i samma koncern. VinNet AB ingår i Solera Beverage Group Sweden med Solera Sverige AB som moderbolag i Sverige. Övriga bolag i koncernen är Prime Wine Sweden AB, Mondo Wine Sweden AB, Urban Beverages AB och Multibev AB. Vinstons syfte är att till marknaden och privatpersoner tillhandahålla kvalitativ information om vin och andra alkoholhaltiga drycker, samt att marknadsföra de produkter som tillhandahålls av Solera Beverage Group Sweden.

Välkommen
till Vinston

Vinston är en webbplats som marknadsför vin och alkoholhaltiga drycker från Solera Beverage Group Sweden. Vårt syfte är att inspirera, informera och göra tillvaron ännu trevligare för dig som gillar mat och dryck i kombination. För att besöka webbplatsen måste du vara över 25 år.

Jag är över 25 årJag är under 25 år