Allmänna villkor - Vinston

Allmänna villkor

    Följande villkor gäller för tillgång och användande av denna webbplats. Ditt användande av webbplatsen innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag.

Syfte

Vinstons syfte är att tillhandahålla marknaden med kvalitativ information främst om vin men även andra alkoholhaltiga drycker samt att marknadsföra produkterna som tillhandahålls av Solera Sverige AB.

Vår tjänst

Vinston.se är en marknadsförings- och informationskanal för alkoholhaltiga drycker där vi upplyser besökaren om produkter tillgängliga på den svenska marknaden, tillhandahållna av Solera Sverige AB. Denna bolagsgrupp tillhandahåller även webbplatsen Vinston.se. Vinston.se har inget kommersiellt samarbete med Systembolaget. Däremot finns i vår beställningsfunktion direktlänkar till produkter på Systembolaget.se, för att du som besökare enkelt ska kunna slutföra en beställning av en produkt som intresserar dig.

Personuppgiftspolicy

Allmänt
De uppgifter du lämnar på Vinston.se behandlas enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen”, för de ändamål som anges nedan. Personuppgifterna som du registrerar på Vinston.se kommer att hanteras av Solera Sverige AB, nedan kallat ”Solera”. Syftet med den här personuppgiftspolicyn är att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Läs den här personuppgiftspolicyn innan du använder webbplatsen. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter ska du inte lämna personuppgifter på webbplatsen. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är uppfyllande av vårt åtagande mot dig med anledning av tjänsten. Se även nedan avseende rätten att motsätta dig direkt marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Solera Sverige AB, org.nr. 556730-4596. Du har rätt att begära ett besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att skicka en skriftlig förfrågan till Box 24257, 104 51 Stockholm eller till info@vinston.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar de personuppgifter som behövs för att uppfylla de nedan angivna ändamålen med behandlingen, innefattande namn och kontaktuppgifter såsom adress, postnummer, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar även information om dina intresseområden om du har lämnat den informationen till oss.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen och rättslig grund
Det främsta syftet med att hantera dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som medlem, för utskick av nyhetsbrev, riktade erbjudanden, inbjudningar till event och annan direkt marknadsföring, samt i den mån det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Vinston.se. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är uppfyllande av vårt åtagande mot dig med anledning av tjänsten.

När samlar vi in personuppgifter?
Vinston.se samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Anmäler dig som prenumerant på något av våra nyhetsbrev.
  • När du eller någon du känner anmäler dig till något av våra event.
  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Vinston.se.

Cookies
Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig. Mer information om vår användning av cookies hittar du nedan.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vinston tillhandahålls av Solera och personuppgifterna delas med följande koncernbolag: Primewine Sweden AB, Mondowine Sweden AB, Urban Beverages AB och Multibev AB. Vi kommer inte att sälja, hyra ut, handla med eller på andra sätt lämna ut dina personuppgifter till någon utanför Solera Sverige-koncernen. Vi kan dock dela den insamlade informationen med affärspartners, IT-leverantörer samt andra leverantörer och underleverantörer i samband med utförande av tjänster relaterade till webbplatsen och tillhandahållna tjänster. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Rätt att begära information, rättelser, dataportabilitet med mera
Om du inte vill att Solera Sverige behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller liknande kan du skriftligen anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig från fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt flytta dina personuppgifter till en annan organisation eller leverantör (s.k. dataportabilitet).

Behörig myndighet
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Förändringar av personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att justeras. Aktuell personuppgiftspolicy kommer att finnas publicerad på denna webbplats.

Cookies

På Vinston använder vi så kallade cookies. En cookie är en eller flera text-strängar som sparas lokalt i din internetläsare. Cookies kan användas till olika ändamål t.ex. att känna igen när en enhet (ex. din dator eller din mobil-telefon) besöker en hemsida. I vissa fall används cookies för att skräddarsy innehåll på en hemsida eller spara inställningar som användaren har gjort (ex. Kom ihåg mig när man loggar in på en hemsida). Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära, så kallade session-cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som skickat den, raderar den. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder vi cookies för?
Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare en bättre tjänst. Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. En session cookies sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Vi använder oss av Google Analytics och Tag Manager som i sin tur använder cookies för att föra statistik över användares beteende på hemsidan.

Vi använder oss av cookies för att markera att du tagit del av villkoren kring cookies när du klickar på knappen.

Inga cookies används för att försöka identifiera en besökare som en individ eller en person utan endast i statistiksyfte, som en anonym unik besökare av hemsidan.

Om du inte vill tillåta användning av cookies
De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte Vinston att fungera så bra som du som användare förväntar dig.

Kopieringsskydd

Materialet (program, design, texter och bilder) på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Du får inte modifiera, omforma, kopiera, visa, vidareförmedla, distribuera, publicera, licensiera, skapa arbeten som härrör från, överföra eller sälja någon information, produkt eller tjänst som erhållits genom denna webbplats. Material får kopieras endast för privat bruk och då med tydlig källhänvisning till Vinston.se. För annat än privat bruk måste ett skriftligt medgivande erhållas från Vinston.se, annars är eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

Länkning

Vi ser gärna att andra länkar till vår webbplats så länge det inte stör Vinstons verksamhetssyfte och i den mån det har ett strikt icke-kommersiellt syfte.

Garantier

Vinston.se lämnar inga garantier eller utfästelser för denna webbplats eller information, produkter och annat innehåll (inklusive tredje parts information, produkter, innehåll och tjänster) som finns eller erhållits genom denna webbplats.

Ansvarsbegränsning

Varken Vinston.se eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i något fall hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppkomma genom bruk av våra tjänster. 

Alkohollagen

Vi förhåller oss till svenska alkohollagen. 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på nedanstående adress om du har några frågor eller funderingar om Vinston eller någon av våra produkter.

Vinnet AB
Box 24257 
104 51 Stockholm.

Epost: info@vinston.se

Vinston är en del av Solera Sweden som är ett snabbt växande företag inom den svenska dryckesmarknaden. Vi verkar i alla kanaler som finns i Sverige, och i de flesta dryckeskategorier. År 2021 blev Solera en del av det danska företaget Royal Unibrew som är en av de största dryckesaktörerna i Norden. Vinstons syfte är att till marknaden och privatpersoner tillhandahålla kvalitativ information om vin och andra alkoholhaltiga drycker, samt att marknadsföra de produkter som tillhandahålls av Solera Sweden AB.

Välkommen
till Vinston

Vinston är en webbplats som marknadsför vin och alkoholhaltiga drycker från Solera Beverage Group Sweden. Vårt syfte är att inspirera, informera och göra tillvaron ännu trevligare för dig som gillar mat och dryck i kombination. För att besöka webbplatsen måste du vara över 25 år.

Jag är över 25 årJag är under 25 år