Allmänna villkor - Vinston

Allmänna villkor

    Följande villkor gäller för tillgång och användande av denna webbplats. Ditt användande av webbplatsen innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag.

Syfte

Vinstons syfte är att tillhandahålla marknaden med kvalitativ information främst om vin men även andra alkoholhaltiga drycker samt att marknadsföra produkterna som tillhandahålls av Solera Sverige AB.

Vår tjänst

Vinston.se är en marknadsförings- och informationskanal för alkoholhaltiga drycker där vi upplyser besökaren om produkter tillgängliga på den svenska marknaden, tillhandahållna av Solera Sverige AB. Denna bolagsgrupp tillhandahåller även webbplatsen Vinston.se. Vinston.se har inget kommersiellt samarbete med Systembolaget. Däremot finns i vår beställningsfunktion direktlänkar till produkter på Systembolaget.se, för att du som besökare enkelt ska kunna slutföra en beställning av en produkt som intresserar dig. När du beställer vin via Vinston.se och accepterar våra allmänna villkor, accepterar du också att ta del av Vinstons nyhetsbrev.

Personuppgiftspolicy

Allmänt
De uppgifter du lämnar på Vinston.se behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de ändamål som anges nedan. Personuppgifterna som du registrerar på Vinston.se kommer att hanteras av Solera Sverige AB, nedan kallad ”Solera”. Syftet med den här personuppgiftspolicyn är att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Läs den här personuppgiftspolicyn innan du använder webbplatsen. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter ska du inte lämna personuppgifter på webbplatsen. Se även nedan avseende rätten att motsätta dig direkt marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är VinNet AB, org.nr. 556813-6427, som ingår i Solera Sverige AB. Du har rätt att begära ett besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att skicka en skriftlig förfrågan till Frihamnsgatan 30, 115 56 Stockholm eller till info@vinston.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar de personuppgifter som behövs för att uppfylla de nedan angivna ändamålen med behandlingen, innefattande namn och kontaktuppgifter såsom adress, postnummer, e-postadress och telefonnummer.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Det främsta syftet med att hantera dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som medlem, för utskick av nyhetsbrev, riktade erbjudanden och annan direkt marknadsföring, samt i den mån det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Vinston.se.

När samlar vi in personuppgifter?
Vinston.se samlar in personuppgifter om dig när du:
  • Anmäler dig som prenumerant av något av våra nyhetsbrev.
  • När du beställer vin på Systembolaget via Vinston.se.
  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Vinston.se.
Cookies
Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig. Mer information om vår användning av cookies hittar du nedan.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vi kommer inte att sälja, hyra ut, handla med eller på andra sätt lämna ut dina personuppgifter till någon utanför Solera Sverige-koncernen. Vi kan dock dela den insamlade informationen med affärspartners, leverantörer och underleverantörer i samband med utförande av tjänster relaterade till webbplatsen. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Rätt att begära information, rättelser med mera
Om du inte vill att Solera Sverige behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller liknande kan du skriftligen anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig från fortsatta nyhetsbrev. Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.

Förändringar av personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att justeras. Aktuell personuppgiftspolicy kommer att finnas publicerad på denna webbplats så vi råder dig att gå igenom policyn emellanåt för att se om den har ändrats.

Cookies

En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i besökarens dator. Genom att lagra cookies är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Cookie-filen innehåller endast anonym information,. Varken namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter sparas i den. Om du inte accepterar användandet av cookies på denna webbplats kan du välja att stänga av dessa via din webbläsares säkerhetsinställningar (Internet Explorer, Opera, Mozilla m.fl.). Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplatsen begränsas.

Kopieringsskydd

Materialet (program, design, texter och bilder) på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Du får inte modifiera, omforma, kopiera, visa, vidareförmedla, distribuera, publicera, licensiera, skapa arbeten som härrör från, överföra eller sälja någon information, produkt eller tjänst som erhållits genom denna webbplats. Material får kopieras endast för privat bruk och då med tydlig källhänvisning till Vinston.se. För annat än privat bruk måste ett skriftligt medgivande erhållas från Vinston.se, annars är eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

Länkning

Vi ser gärna att andra länkar till vår webbplats så länge det inte stör Vinstons verksamhetssyfte och i den mån det har ett strikt icke-kommersiellt syfte.

Garantier

Vinston.se lämnar inga garantier eller utfästelser för denna webbplats eller information, produkter och annat innehåll (inklusive tredje parts information, produkter, innehåll och tjänster) som finns eller erhållits genom denna webbplats.

Ansvarsbegränsning

Varken Vinston.se eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i något fall hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppkomma genom bruk av våra tjänster. 

Alkohollagen

Vi förhåller oss till svenska alkohollagen. 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på nedanstående adress om du har några frågor eller funderingar om Vinston eller någon av våra produkter.

Vinnet AB
Frihamnsgatan 30
115 56 Stockholm

Epost: info@vinston.se

Vinston.se och informationen på denna webbplats tillhandahålls av VinNet AB och bolag i samma koncern. VinNet AB ingår i Solera Beverage Group Sweden med Solera Sverige AB som moderbolag i Sverige. Övriga bolag i koncernen är Prime Wine Sweden AB, Mondo Wine Sweden AB, Urban Beverages AB och Multibev AB. Vinstons syfte är att till marknaden och privatpersoner tillhandahålla kvalitativ information om vin och andra alkoholhaltiga drycker, samt att marknadsföra de produkter som tillhandahålls av Solera Beverage Group Sweden.

Välkommen
till Vinston

Vinston är en webbplats som marknadsför vin och alkoholhaltiga drycker från Solera Beverage Group Sweden. Vårt syfte är att inspirera, informera och göra tillvaron ännu trevligare för dig som gillar mat och dryck i kombination. För att besöka webbplatsen måste du vara över 25 år.

Jag är över 25 årJag är under 25 år